Zákaznický servis

Registrace
Pokud ještě nemáte vytvořený účet na našich stránkách, máte několik možností jak ho vytvořit. Avšak nejrychlejší cesta jak účet vytvořit je kliknout na tlačítko pod tlačítkem přihlásit a to na Vytvořit účet.

Potom vyplňte všechny povinné pole. Vaše opravdové jméno a příjmení, platný e-mail a heslo s kterým se budete přihlašovat do svého účtu. Opište potom prosím slova z obrázku (ochrana proti spamu). Můžete se také rozhodnout, zda-li chcete na svůj mail odebírat novinky ze zpravodaje.

Po odeslání Vám přijde na zadaný e-mail zpráva s potvrzením úspěšné registrace. Tento mail si dobře uschovejte, pokud byste zapomněli zadaný e-mail nebo své heslo, tímto mailem si je můžete připomenout. Zároveň budete přihlášeni do svého účtu.
Můj účet
Po úspěšné registraci, nebo po úspěšném přihlášení, se ocitnete v sekci Můj účet. Do této sekce si kdykoliv můžete dostat díky hornímu menu (v pravém dolním rohu hlavičky). Hned na úvodu uvidíte panáčky znázorňující počet bodů a celkovou slevu na našem zboží. Čím více budete nakupovat, tím budete mít větší slevu. Sleva se aplikuje plošně na všechny výrobky. Ihned po registraci jste získali 4% slevy. Dále můžete skrz upravit své kontaktní informace, zpravodaj a jeho odběr a v adresáři přidávat, či odebírat adresy. Pokud jednou vyplníte fakturační a dodací adresu, při každém dalším nákupu už ji nebudete muset doplňovat znova.

V levém menu naleznete jak možnost upravit Informace o účtu, tak i Adresář, stejně jako se na tyto sekce dostanete i z úvodní stránky. V mých objednávkách uvidíte všechny své dosavadní objednávky, jejich stav. V mých recenzích produktů všechny recenze co jste napsali, odběr zpravodaje Vám dá možnost se bud přihlásit nebo odhlásit od odběru novinek, pokud jste spokojeni s našimi službami, můžete pozvat přátele. Po pozvání kamaráda, uvidíte tabulku v které můžete sledovat, jestli provedl svoji první objednávku, pokud ano, dostanete další slevové body, stejně jako kdybyste něco nakoupili Vy. Ve věrnostních bodech máte tabulku, v které můžete sledovat všechny přidané body.
Pokud budete v jiných sekcích než v sekci Můj účet, nalevo nahoře nad kategoriemi máte zobrazeného panáčku s Vašimi body, tudíž vždy uvidíte kolik máte bodů a kolika procentní slevu.
Filtrování produktů
Základní filtr je rozdělen podle kategorií. Všude kromě sekce Můj účet máte nalevo menu, s jednotlivými kategoriemi. Pokud najedete myší např. na Proteiny ( rozbalí se další menu s pod kategoriemi dané hlavní kategorie), klikněte na Vámi požadovanou pod sekci a objevíte se v seznamu produktů. Kliknutím na Zobrazit / skrýt filtr, Vám vyjede filtr, kde můžete vybrat cenové rozpětí, značku a příchuť produktu. Popřípadě změnit pod kategorii výrobku. Při opakovaném kliknutí na Zobrazit /skrýt filtr, se Vám filtr skryje.
Nákup produktů
V základním seznamu produktů, můžete sledovat údaje o ceně a váze, krátký popis produktu. Pokud Vás produkt zaujal, klikněte buď na Zobrazit více, nebo na název produktu. Zobrazí se Vám detail produktu, zde použijte tabulku pro výběr příchutě, popřípadě váhy a množství. Následně Přidejte do košíku. Pokud Vás zajímají další detaily o produktu, můžete si přečíst celý popis, nebo dole pod popisem tabulku nutričních hodnot.

Platba
První krok je, že vidíte stručnou rekapitulaci objednávky, pokud chcete zaplatit, pokračujte tlačítkem K pokladně. Zde vyplňte všechny potřebné položky, adresu, vyberte způsob dodání a způsob platby, vše potvrdíte závazným Dokončit objednávku.

Kupující je při dodávce zboží povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné a přepravné. Cena dopravy při objednávce do 499 Kč je bank. převodem 72,- Kč, dobírkou 112,- Kč. Při objednávce 500 - 1999,- Kč je platba bank. převodem 52,-Kč, dobírkou 92,- Kč. Pokud budete mít objednávku 1999,- Kč a více, jak platba převodem, tak dobírka je zcela zdarma. Pokud je Vaše objednávka za více než 1999 Kč a adresa dodání v Praze vaše zboží vám zdarma přiveze náš pracovník až k vám domů. Chcete-li této možnosti využít, zaškrtněte při výběru dopravy způsob "osobní dodání". Následně Vás budeme telefonicky kontaktovat za účelem domluvy místa a času převzetí.

Systém slev
Pokud se zákazník zaregistruje má automaticky účet BLACK a slevu 1% na veškeré zboží. Jakmile celková hodnota vašich nákupů překročí 3000kč dosáhne zákazník na účet BRONZE a slevu 3% na veškeré zboží.Jakmile celková hodnota vašich nákupů překročí 7000kč dosáhne zákazník na účet SILVER a slevu 4% na veškeré zboží.Jakmile celková hodnota vašich nákupů překročí 10000kč dosáhne zákazník na účet GOLD a slevu 5% na veškeré zboží.Pokud celková hodnota vašich nákupů překročí 20000kč dosáhne zákazník na účet PLATINUM a slevu 7% na veškeré zboží.
Obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“, upravují práva a povinnosti smluvních stran, a to prodávajícího Extreme-power s.r.o. a kupujícího, kdy tyto smluvní strany uzavírají kupní smlouvy na dálku prostřednictvím serveru www.extreme-power.cz. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.extreme-power.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.
Prodávající podniká na základě zápisu v obchodním rejstříku, zapsáno u rejstříkového soudu v Praze oddílu C, vložce číslo 162220, dne 18 3. 2010, IČ: 29042330, s místem podnikání Sartoriova 56/18, 160 00, Praha 6-Břevnov. Prodávající při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke kupujícím podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pokud je na straně kupujícího osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, tj. spotřebitel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran též ustanovením § 52 a násl., ustanoveními části osmé občanského zákoníku, především ust. § 588 a násl. zákona a ust. § 612 a násl. z. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.
Je-li na straně kupujícího osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obchodní zákoník“. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto VOP, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

II.
Na základě objednávky kupujícího se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek níže uvedených v těchto VOP.
Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, a hlavní charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží, která je včetně DPH. Přiložené fotografie jsou pouze ilustrativní a prodejce si vyhrazuje právo na jejich změnu. Připojení se k serveru, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží ani další úkony kupujícího prováděné na dálku, nejsou zpoplatněny. Ke každé zásilce zboží bude přiložen daňový doklad s možností odpočtu DPH – prodávající je plátcem DPH.
Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na internetových stránkách, vyplní elektronickou objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu. Objednávka zboží představuje návrh kupní smlouvy. V objednávce kupující uvede především své údaje – identifikaci kupujícího, dále požadované zboží včetně kupní ceny a dále způsob požadovaného dodání objednaného zboží, jakož i místo – adresu kam má být zboží dodáno.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP a v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VOP vázán.
Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
Kupující je oprávněn objednávku zrušit, a to zasláním elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné pouze tehdy, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. Účinným zrušením objednávky kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případná poskytnutá plnění.
Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do dvou měsíců od uzavření kupní smlouvy, platnost objednávky jakož i kupní smlouvy zaniká.
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že je:
buď zašle poštou nebo prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo předá kupujícímu v provozovně, resp. pobočce prodávajícího, kde lze uskutečnit výdej zboží.
Pokud bude zboží kupujícímu zasláno poštou nebo prostřednictvím dopravce uhradí kupující poštovné či přepravné. Poštovné, příp. přepravné je účtováno spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného či přepravného je uvedena níže a jeho výše je v závislosti na ceně objednaného zboží. Zasílá-li prodávající kupujícímu zboží prostřednictvím pošty nebo dopravce, je povinen kupujícímu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
Doba expedice zboží je od 2 do 5 pracovních dnů (dle množství objednávaného zboží), od potvrzení objednávky kupujícímu. Pokud by expedice zboží trvala déle než 5 pracovních dnů, bude o tom kupující vyrozuměn. V případě, že část zboží lze vyexpedovat dřív a kupující toto výslovně požaduje, lze objednávku rozdělit na dvě části a zboží dodat ve dvou částech.
Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese místa dodání nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese pro dodání zásilky nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
Přebírá-li kupující zboží v pobočce prodávajícího, je prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v pobočce prodávajícího ve stanovené době určené prodávajícím, podle předchozí věty tohoto článku, a nesjedná-li si kupující s prodávajícím náhradní termín k převzetí zboží, má se za to, že kupující odmítl převzít zboží a povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je povinen objednané zboží převzít a při jeho převzetí zaplatit kupní cenu, a to v hotovosti. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu. Zánikem povinnosti prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží kupní smlouva zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění.
Kupující je při dodávce zboží povinen zaplatit spolu s kupní cenou zboží předem i poštovné a přepravné. Cena dopravy při objednávce do 499 Kč je bank. Převodem 49,- Kč, dobírkou 79,- Kč a přes PPL 99,- Kč. Při objednávce 500 - 1999,- Kč je platba bank. Převodem zdarma, dobírkou 49,- Kč a PPL 69,- kč. Pokud budete mít objednávku 2 000,- Kč a více, jak platba převodem, tak dobírka či PPL je zcela zdarma.
Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
Po předchozí vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, je možno zajistit doručení zboží prostřednictvím prodávajícícho.

III.
Bylo-li kupujícímu zboží dodáno poštou nebo prostřednictvím dopravce, je kupující oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy bez uvedení důvodů odstoupit. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy. Kupující však není oprávněn odstoupit od smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Kupující je povinen v případě odstoupení učinit písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a toto zaslat poštou na adresu prodávajícího uvedenou v článku I. těchto VOP, případně doručit osobně. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.
V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím, vyjma daňového dokladu. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.
Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

IV.
Kupující je povinen dodané zboží po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující na předávacím protokolu popis závady s odůvodněním nepřevzetí, aby prodávající byl oprávněn na přepravci žádat náhradu škody.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, pokud:
je dodáno v odpovídajícím množství, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.
Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena. Na zboží použité se záruka neposkytuje a prodávající odpovídá pouze za vady existující při převzetí zboží kupujícím. Prodávající však neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
Záruční doba na potravinářské zboží činí 8 dnů, záruční doba na jiné spotřební zboží či 24 měsíců, nestanoví-li prodávající delší záruční dobu. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo připojeném návodu vyznačena lhůta k použití věci (zboží), skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.
Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky.
Pokud kupující obdrží vadné či poškozené zboží je povinen vady obratem oznámit na emailové adrese info@extreme-power.cz nebo telefonicky na čísle +420 722245838, případně písemně na adresu prodávajícího nebo osobně v pobočce prodávajícího.
Oznámení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady a návrh na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je oprávněn v důsledku vady zboží uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zboží, které je reklamováno se vrací doporučeně na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu včetně dokladu o zakoupení. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě výše uvedené vyzve kupujícího, aby si vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.
Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna zboží.

V.
Prodávající prohlašuje, že nakládání s osobními údaji, které mu poskytne kupující je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
Žádné osobní údaje poskytnuté kupujícím nebudou předány třetí osobě s výjimkou obchodních partnerů zajišťujících platební styk a to vždy jen v rámci jedné konkrétní platby. Osobní údaje budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu. Data kupujícího nebudou poskytována reklamním, marketingovým ani jiným společnostem a budou tedy chráněna před zneužitím.
Kupující využíváním služeb internetového obchodu www.extreme-power.cz dává souhlas se shromažďováním osobních údajů. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má kdykoliv právo žádat o zrušení registrace a vymazání osobních údajů z databáze.

V.
Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
Ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, především ustanoveními občanského zákoníku.